MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
Ogłoszenia
Praca-konkurs
Wybory
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
INTERPELACJE I ZAPYTANIA
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
RAPORTY
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020R
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ W 2021 ROKU (NSP 2021)
Pozytek publiczny
    OGŁOSZENIA I INFORMACJE
 
Grupa: OGŁOSZENIA I INFORMACJE
Nr pozycji 10
Nazwa pozycji Wybory Samorządowe 2018
Opis Wybory Samorządowe 2018
Data publikacji 2018-03-05
 
Załączniki:

 1. ZARZĄDZENIE NR 18 / 18 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin na terenie województwa podkarpackiego
 2. ZARZĄDZENIE NR 19 / 18 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad powiatów na terenie województwa podkarpackiego
 3. ZARZĄDZENIE NR 20 / 18 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
 4. ZARZĄDZENIE NR 28 / 18 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 27 lutego 2018 r. o zmianie zarządzenia Nr 19 / 18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad powiatów na terenie województwa podkarpackiego
 5. Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20 sierpnia 2018r.
 6. Obwieszczenie Starosty Jarosławskiego z dnia 23 sierpnia 2018r.
 7. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Rokietnica z dnia 24 sierpnia 2018r o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Rokietnicy w wyborach do Rady Gminy Rokietnica, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
 8. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Rokietnicy o składzie osobowym, siedzibie gminnej Komisji Wyborczej i pełnionych dyżurach
 9. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Przemyślu w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Rokietnicy
 10. Zarządzenie nr 44/2018 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 18 września 2018r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Rokietnica
 11. Obwieszczenie Wójta Gminy Rokietnica z dnia 20 września 2018r. w sprawie granic obwodów głosowania i siedzib obwodowych komisji wyborczych
 12. Informacja Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 24 września 2018r.
 13. Komunikat Gminnej wyborczej w Rokietnicy z dnia 1 października 2018r. w sprawie losowania numerów list
 14. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 28 września 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Rokietnica
 15. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rokietnicy z dnia 2 października 2018r. o przyznanych numerach list radnych w wyborach do rady Gminy Rokietnica zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
 16. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rokietnicy z dnia 26 września 2018r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Rokietnica
 17. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rokietnicy z dnia 5 października 2018r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Rokietnica zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
 18. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rokietnicy z dnia 5 października 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rokietnica zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
 19. Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Rokietnica
 20. Protokół z wyborów do Rady Gminy Rokietnica

Osoba, która stworzyła pozycje:   Admin 
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ