MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  398406 
URZĄD GMINY Dane teleadresowe
URZĄD GMINY Godziny urzędowania
URZĄD GMINY Struktura organizacyjna
URZĄD GMINY Strategia Rozwoju Gminy Rokietnica 983 
URZĄD GMINY Statut Gminy 903 
URZĄD GMINY Planowanie przestrzenne 1360 
RADA GMINY Uchwały Rady Gminy na kadencje 2002-2006 1469 
RADA GMINY Skład Rady na kadencję 2006-2010
RADA GMINY Uchwały Rady Gminy na kadencję 2006-2010 1609 
RADA GMINY Skład Rady na kadencję 2010-2014
RADA GMINY Uchwały Rady Gminy na kadencję 2010-2014 963 
RADA GMINY Protokoły 5878 
RADA GMINY Terminy Sesji Rady Gminy Rokietnica 2010-2014 1889 
RADA GMINY Skład Rady na kadencję 2014 - 2018 5913 
RADA GMINY Uchwały Rady Gminy na kadencję 2014-2018 2833 
RADA GMINY Terminy Sesji Rady Gminy Rokietnica 2014-2018 2205 
RADA GMINY Terminy Sesji Rady Gminy Rokietnica 2018-2023
WŁADZE i BUDŻET Wójt 2873 
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2017 rok
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2016 rok
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2014 rok 488 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2013 rok 411 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2015 rok
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2012 rok 360 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2011 rok 364 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2010 rok 345 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2009 rok 352 
OGŁOSZENIA I INFORMACJE Ogłoszenia 22739 
OGŁOSZENIA I INFORMACJE Praca-konkurs 19905 
OGŁOSZENIA I INFORMACJE Wybory 3922 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GZEAS
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GOPS 3408 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Komunalna Biblioteka Publiczna w Rokietnicy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Sołectwa
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rokietnicy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Rokietnicy Woli
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Czelatycach
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Tuligłowach
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Tapinie
PRZETARGI Przetargi aktualne 39237 
PRZETARGI Przetargi zakończone 14965 
OCHRONA ŚRODOWISKA Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
OCHRONA ŚRODOWISKA Decyzje środowiskowe 1312 
OCHRONA ŚRODOWISKA Rejestr działalności regulowanej
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenia 1848 
OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka Komunalna
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Rokietnica 5704 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Rokietnicy 7307 
GOSPODARKA Ekologia 741 
     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ