MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  369158 
URZĄD GMINY Dane teleadresowe
URZĄD GMINY Godziny urzędowania
URZĄD GMINY Struktura organizacyjna
URZĄD GMINY Strategia Rozwoju Gminy Rokietnica 939 
URZĄD GMINY Statut Gminy 859 
URZĄD GMINY Planowanie przestrzenne 1287 
RADA GMINY Uchwały Rady Gminy na kadencje 2002-2006 1411 
RADA GMINY Skład Rady na kadencję 2006-2010
RADA GMINY Uchwały Rady Gminy na kadencję 2006-2010 1531 
RADA GMINY Skład Rady na kadencję 2010-2014
RADA GMINY Uchwały Rady Gminy na kadencję 2010-2014 896 
RADA GMINY Protokoły 5407 
RADA GMINY Terminy Sesji Rady Gminy Rokietnica 2010-2014 1818 
RADA GMINY Skład Rady na kadencję 2014 - 2018 5150 
RADA GMINY Uchwały Rady Gminy na kadencję 2014-2018 2631 
RADA GMINY Terminy Sesji Rady Gminy Rokietnica 2014-2018 2057 
WŁADZE i BUDŻET Wójt 2747 
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2017 rok
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2016 rok
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2015 rok
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2014 rok 476 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2013 rok 396 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2012 rok 347 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2011 rok 345 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2010 rok 328 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2009 rok 335 
OGŁOSZENIA I INFORMACJE Ogłoszenia 20611 
OGŁOSZENIA I INFORMACJE Praca-konkurs 18057 
OGŁOSZENIA I INFORMACJE Wybory 3250 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GZEAS
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GOPS 3048 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Komunalna Biblioteka Publiczna w Rokietnicy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Sołectwa
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rokietnicy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Rokietnicy Woli
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Czelatycach
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Tuligłowach
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Tapinie
PRZETARGI Przetargi aktualne 36314 
PRZETARGI Przetargi zakończone 13800 
OCHRONA ŚRODOWISKA Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
OCHRONA ŚRODOWISKA Decyzje środowiskowe 1268 
OCHRONA ŚRODOWISKA Rejestr działalności regulowanej
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenia 1787 
OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka Komunalna
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Rokietnica 5373 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Rokietnicy 6862 
GOSPODARKA Ekologia 722 
     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ