MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  421495 
URZĄD GMINY Dane teleadresowe
URZĄD GMINY Godziny urzędowania
URZĄD GMINY Struktura organizacyjna
URZĄD GMINY Strategia Rozwoju Gminy Rokietnica 1058 
URZĄD GMINY Statut Gminy 999 
URZĄD GMINY Planowanie przestrzenne 1447 
RADA GMINY Uchwały Rady Gminy na kadencje 2002-2006 1523 
RADA GMINY Skład Rady na kadencję 2006-2010
RADA GMINY Uchwały Rady Gminy na kadencję 2006-2010 1667 
RADA GMINY Skład Rady na kadencję 2010-2014
RADA GMINY Uchwały Rady Gminy na kadencję 2010-2014 1008 
RADA GMINY Protokoły 6644 
RADA GMINY Terminy Sesji Rady Gminy Rokietnica 2010-2014 1961 
RADA GMINY Skład Rady na kadencję 2014 - 2018 7015 
RADA GMINY Uchwały Rady Gminy na kadencję 2014-2018 2959 
RADA GMINY Terminy Sesji Rady Gminy Rokietnica 2014-2018 2297 
RADA GMINY Terminy Sesji Rady Gminy Rokietnica 2018-2023
RADA GMINY Skład Rady na kadencję 2018 - 2023
RADA GMINY Uchwały Rady Gminy na kadencję 2018-2023
WŁADZE i BUDŻET Wójt 3216 
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2018 rok
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2017 rok
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2016 rok
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2015 rok
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2014 rok 496 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2013 rok 423 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2012 rok 371 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2011 rok 374 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2010 rok 353 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2009 rok 370 
OGŁOSZENIA I INFORMACJE Ogłoszenia 24527 
OGŁOSZENIA I INFORMACJE Praca-konkurs 21774 
OGŁOSZENIA I INFORMACJE Wybory 4400 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GZEAS
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GOPS 3782 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Komunalna Biblioteka Publiczna w Rokietnicy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Sołectwa
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rokietnicy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Rokietnicy Woli
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Czelatycach
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Tuligłowach
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Tapinie
PRZETARGI Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
PRZETARGI Przetargi aktualne 42686 
PRZETARGI Przetargi zakończone 15929 
OCHRONA ŚRODOWISKA Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
OCHRONA ŚRODOWISKA Decyzje środowiskowe 1353 
OCHRONA ŚRODOWISKA Rejestr działalności regulowanej
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenia 1927 
OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka Komunalna
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Rokietnica 6302 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Rokietnicy 8084 
GOSPODARKA Ekologia 772 
     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ