MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  354920 
URZĄD GMINY Dane teleadresowe
URZĄD GMINY Godziny urzędowania
URZĄD GMINY Struktura organizacyjna
URZĄD GMINY Strategia Rozwoju Gminy Rokietnica 875 
URZĄD GMINY Statut Gminy 796 
URZĄD GMINY Planowanie przestrzenne 1216 
RADA GMINY Uchwały Rady Gminy na kadencje 2002-2006 1263 
RADA GMINY Skład Rady na kadencję 2006-2010
RADA GMINY Uchwały Rady Gminy na kadencję 2006-2010 1382 
RADA GMINY Skład Rady na kadencję 2010-2014
RADA GMINY Uchwały Rady Gminy na kadencję 2010-2014 759 
RADA GMINY Protokoły 5119 
RADA GMINY Terminy Sesji Rady Gminy Rokietnica 2010-2014 1707 
RADA GMINY Skład Rady na kadencję 2014 - 2018 4772 
RADA GMINY Uchwały Rady Gminy na kadencję 2014-2018 2433 
RADA GMINY Terminy Sesji Rady Gminy Rokietnica 2014-2018 1914 
WŁADZE i BUDŻET Wójt 2651 
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2017 rok
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2016 rok
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2015 rok
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2014 rok 421 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2013 rok 341 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2012 rok 293 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2011 rok 286 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2010 rok 277 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2009 rok 282 
OGŁOSZENIA I INFORMACJE Ogłoszenia 19490 
OGŁOSZENIA I INFORMACJE Praca-konkurs 17083 
OGŁOSZENIA I INFORMACJE Wybory 3123 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GZEAS
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GOPS 2868 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Komunalna Biblioteka Publiczna w Rokietnicy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Sołectwa
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rokietnicy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Rokietnicy Woli
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Czelatycach
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Tuligłowach
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Tapinie
PRZETARGI Przetargi aktualne 34353 
PRZETARGI Przetargi zakończone 13011 
OCHRONA ŚRODOWISKA Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
OCHRONA ŚRODOWISKA Decyzje środowiskowe 1212 
OCHRONA ŚRODOWISKA Rejestr działalności regulowanej
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenia 1727 
OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka Komunalna
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Rokietnica 5188 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Rokietnicy 6584 
GOSPODARKA Ekologia 688 
     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ