MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
INTERPELACJE I ZAPYTANIA
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
RAPORTY
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020R
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ W 2021 ROKU (NSP 2021)
Pozytek publiczny
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  620332 
- Interpelacje i zapytania
URZĄD GMINY Dane teleadresowe
URZĄD GMINY Godziny urzędowania
URZĄD GMINY Struktura organizacyjna
URZĄD GMINY Strategia Rozwoju Gminy Rokietnica 1448 
URZĄD GMINY Statut Gminy 1370 
URZĄD GMINY Planowanie przestrzenne 2076 
RADA GMINY Uchwały Rady Gminy na kadencje 2002-2006 1913 
RADA GMINY Skład Rady na kadencję 2006-2010
RADA GMINY Uchwały Rady Gminy na kadencję 2006-2010 2066 
RADA GMINY Skład Rady na kadencję 2010-2014
RADA GMINY Uchwały Rady Gminy na kadencję 2010-2014 1411 
RADA GMINY Protokoły 8648 
RADA GMINY Terminy Sesji Rady Gminy Rokietnica 2010-2014 2433 
RADA GMINY Skład Rady na kadencję 2014 - 2018 7625 
RADA GMINY Uchwały Rady Gminy na kadencję 2014-2018 3398 
RADA GMINY Terminy Sesji Rady Gminy Rokietnica 2014-2018 2733 
RADA GMINY Terminy Sesji Rady Gminy Rokietnica 2018-2023
RADA GMINY Skład Rady na kadencję 2018 - 2023
RADA GMINY Uchwały Rady Gminy na kadencję 2018-2023
WŁADZE i BUDŻET Wójt 3884 
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2018 rok
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2017 rok
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2016 rok
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2015 rok
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2014 rok 700 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2013 rok 621 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2012 rok 584 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2011 rok 572 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2010 rok 553 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2009 rok 648 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania finansowe 2018
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdanie Rb za 2019 rok
OGŁOSZENIA I INFORMACJE Ogłoszenia 35885 
OGŁOSZENIA I INFORMACJE Praca-konkurs 34114 
OGŁOSZENIA I INFORMACJE Wybory 5854 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GZEAS
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GOPS 5508 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Komunalna Biblioteka Publiczna w Rokietnicy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Sołectwa
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rokietnicy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Rokietnicy Woli
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Czelatycach
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Tuligłowach
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Tapinie
PRZETARGI Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
PRZETARGI Przetargi zakończone 20560 
PRZETARGI Wykaz nieruchomosci
PRZETARGI Przetargi aktualne 60742 
OCHRONA ŚRODOWISKA Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
OCHRONA ŚRODOWISKA Decyzje środowiskowe 1785 
OCHRONA ŚRODOWISKA Rejestr działalności regulowanej
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenia 2503 
OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka Komunalna
OCHRONA ŚRODOWISKA Zawiadomienia
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Rokietnica 7879 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Rokietnicy 10195 
GOSPODARKA Ekologia 962 
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020R POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 R.
     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ