MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
INTERPELACJE I ZAPYTANIA
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  482464 
URZĄD GMINY Dane teleadresowe
URZĄD GMINY Godziny urzędowania
URZĄD GMINY Struktura organizacyjna
URZĄD GMINY Strategia Rozwoju Gminy Rokietnica 1194 
URZĄD GMINY Statut Gminy 1127 
URZĄD GMINY Planowanie przestrzenne 1617 
RADA GMINY Uchwały Rady Gminy na kadencje 2002-2006 1617 
RADA GMINY Skład Rady na kadencję 2006-2010
RADA GMINY Uchwały Rady Gminy na kadencję 2006-2010 1776 
RADA GMINY Skład Rady na kadencję 2010-2014
RADA GMINY Uchwały Rady Gminy na kadencję 2010-2014 1106 
RADA GMINY Protokoły 7623 
RADA GMINY Terminy Sesji Rady Gminy Rokietnica 2010-2014 2104 
RADA GMINY Skład Rady na kadencję 2014 - 2018 7268 
RADA GMINY Uchwały Rady Gminy na kadencję 2014-2018 3068 
RADA GMINY Terminy Sesji Rady Gminy Rokietnica 2014-2018 2418 
RADA GMINY Terminy Sesji Rady Gminy Rokietnica 2018-2023
RADA GMINY Skład Rady na kadencję 2018 - 2023
RADA GMINY Uchwały Rady Gminy na kadencję 2018-2023
WŁADZE i BUDŻET Wójt 3442 
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz
WŁADZE i BUDŻET Skarbnik
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2018 rok
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2017 rok
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2016 rok
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2013 rok 465 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2015 rok
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2014 rok 534 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2012 rok 417 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2011 rok 415 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2010 rok 394 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania Rb za 2009 rok 445 
WŁADZE i BUDŻET Sprawozdania finansowe 2018
OGŁOSZENIA I INFORMACJE Ogłoszenia 28419 
OGŁOSZENIA I INFORMACJE Praca-konkurs 25604 
OGŁOSZENIA I INFORMACJE Wybory 5047 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GZEAS
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GOPS 4507 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Komunalna Biblioteka Publiczna w Rokietnicy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Sołectwa
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rokietnicy
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Rokietnicy Woli
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Czelatycach
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Tuligłowach
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Tapinie
PRZETARGI Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
PRZETARGI Przetargi aktualne 48570 
PRZETARGI Przetargi zakończone 17844 
PRZETARGI Wykaz nieruchomosci
OCHRONA ŚRODOWISKA Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
OCHRONA ŚRODOWISKA Decyzje środowiskowe 1496 
OCHRONA ŚRODOWISKA Rejestr działalności regulowanej
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenia 2179 
OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka Komunalna
OCHRONA ŚRODOWISKA Zawiadomienia
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Rokietnica 6994 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Gminy w Rokietnicy 8966 
GOSPODARKA Ekologia 828 
     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ