MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
Ogłoszenia
Praca-konkurs
Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Rokietnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół w Rokietnicy
Wybory
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
INTERPELACJE I ZAPYTANIA
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    Praca-konkurs
Liczba odwiedzin kategorii: 26124 
 
 Nazwa pozycji Data
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Bronisława Markiewicza w Tuligłowach 2017-03-23
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rokietnicy 2017-03-23
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rokietnicy. 2016-12-07
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tapinie 2015-03-26
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Rokietnickiej 2015-03-26
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czelatycach 2015-03-26
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół 2012-06-15
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w GOPS Rokietnica - Koordynator projektu - zastępstwo 2012-05-16
Nabór na stanowisko - koordynator projektu-na zastępstwo 2012-04-25
Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w GOPS - Księgowa projektu "Czas na aktywność w Gminie Rokietnica" 2011-09-01
Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w GOPS - Koordynator projektu "Czas na aktywność w Gminie Rokietnica" 2011-09-01
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w GOPS Rokietnica - stanowisko Księgowy projektu systemowego pt."Czas na aktywność w Gminie Rokietnica" 2011-08-16
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w GOPS Rokietnica - stanowisko Koordynator projektu systemowego pt."Czas na aktywność w Gminie Rokietnica" 2011-08-16
Wynik z procedury naboru na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska i pozyskiwania środków pomocowych 2011-07-04
Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu naboru na stanowisko urzędnicze d/s ochrony środowiska i pozyskiwania środków pomocowych 2011-06-17
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze d/s ochrony środowiska i pozyskiwania środków pomocowych w Referacie Rozwoju Gospodarczego 2011-06-03
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Bronisława Markiewicza w Tuligłowach 2011-04-01
Konkurs na stanowisko głównego księgowego w KBP w Rokietnicy 2010-03-26
Konkurs na stanowisko Dyrektorów Szkół Podstawowych 2010-05-05
Nabór na wolne stanowisko pracy 2010-01-22
Nabór na wolne stanowisko pracy d/s inwestycji, budownictwa i planowania przestrzennego w Referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy w Rokietnicy 2017-06-21
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy 2017-07-04
Informacja o wynikach naboru 2017-07-11
Nabór na wolne stanowisko pracy d/s inwestycji, budownictwa i planowania przestrzennego w Referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy w Rokietnicy 2018-02-01
Nabór na wolne stanowisko pracy d/s inwestycji, budownictwa i planowania przestrzennego w Referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy w Rokietnicy 2018-02-13
Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Gminy Rokietnica na stanowisko ds. inwestycji, budownictwa i planowania przestrzennego 2018-03-01
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor d/s ewidencji ludności, dowodów osobistych, kwalifikacji wojskowej w Referacie Społeczno - Administracyjnym Urzędu Gminy w Rokietnicy 2018-12-17
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Inspektor d/s ewidencji ludności, dowodów osobistych, kwalifikacji wojskowej. 2019-01-04
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rokietnicy 2019-01-14
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. 2019-03-19
Zapytanie ofertowe na świadczenie w 2019r. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz fizjoterapia z elementami integracji sensorycznej. 2019-03-19
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- samodzielny referent w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Rokietnicy 2019-12-03
Informacja o wyniku naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym w Rokietnicy 2019-12-31
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej i sekretariatu w Referacie Społeczno-Administracyjnym Urzędu Gminy w Rokietnicy 2020-02-12     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ