MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
Ogłoszenia
Praca-konkurs
Wybory
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
INTERPELACJE I ZAPYTANIA
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    Ogłoszenia
Liczba odwiedzin kategorii: 28926 
 
 Nazwa pozycji Data
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Bronisława Markiewicza w Tuligłowach 2011-04-01
Zasady stosowania środków chemicznych w rolnictwie 2011-05-09
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Startegii Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020r. 2011-05-16
Sprzedaż drewna 2011-05-26
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze d/s ochrony środowiska i pozyskiwania środków pomocowych w Referacie Rozwoju Gospodarczego 2011-06-03
Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu naboru na stanowisko urzędnicze d/s ochrony środowiska i pozyskiwania środków pomocowych 2011-06-17
Wynik z procedury naboru na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska i pozyskiwania środków pomocowych 2011-07-04
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji 2011-12-05
Konsultacje projektu programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rokietnica w 2012 roku 2012-01-30
Stosowanie środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół i środowiska 2012-03-19
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2011r. 2012-03-21
Projekt Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części 2012-04-18
Rozkład godzin pracy aptek - Uchwała Rady Powiatu Jarosławskiego nr XX/208/2012 z dnia 28 maja 2012r. 2012-06-05
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół 2012-06-15
Wyprawka szkolna 2012-07-18
Zwrot akcyzy dla rolników 2012-07-27
Ostrzeżenie Meteorologiczne - Intensywne opady deszczu 2012-08-13
Przerwa w dostawie energii 2012-09-11
Ostrzeżenie Meteorologiczne - Intensywne opady deszczu 2012-09-19
Projekt Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rokietnica na lata 2012-2032 2012-10-10
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi 2012-10-10
Zawiadomienie o przeprowadzeniu głośnej próby syren alarmowych na terenie gminy Rokietnica 2012-10-25
Ostrzeżenie Meteorologiczne - Intensywne opady śniegu 2012-10-29
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji 2012-11-05
Ostrzeżenie Meteorologiczne - Silna mgła 2012-11-15
Przerwa w dostawie energii elektrycznej 2012-11-29
Konkurs ofert na realizację zadania gminy pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Rokietnica do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu w 2013 roku" 2012-11-29
Przerwa w dostawie energii elektrycznej 2012-12-07
Urząd będzie nieczynny 2012-12-12
Zarządzenie Nr 66/2012 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu 2012-12-21
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego 2013-01-10
USUWANIE AZBESTU 2013-01-11
XXVIII Sesja Rady Gminy Rokietnica 2013-01-14
Ostrzeżenie Meteorologiczne - Opady Marznące 2013-01-15
Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu systemowego pt. „Czas na aktywność w Gminie Rokietnica” - 2013 2013-01-18
Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji 2013-02-01
Ostrzeżenie Meteorologiczne - Roztopy 2013-01-30
Zwrot podatku akcyzowego 2013-02-01
Ostrzeżenie Meteorologiczne - Intensywne opady śniegu 2013-02-07
Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego 2013-02-11
Ostrzeżenie Meteorologiczne - Opady Marznące 2013-02-14
Dotyczy przerw w dostawie energii 2013-02-18
Ostrzeżenie Meteorologiczne - Intensywne opady śniegu 2013-02-22
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego 2013-02-27
Dotyczy przerw w dostawie energii 2013-03-05
Ogłoszenie o możliwości uzyskania zezwolenia na uprawę maku niskomorfinowego odmiany MIESZKO lub BOROWSKI BIAŁY 2013-03-05
Postanowienie Wójta Gminy Fredropol znak ROŚ.6220.17.26.2013 z dnia 06.03.2013 r. 2013-03-12
Dotyczy przerw w dostawie energii 2013-03-13
Ostrzeżenie Meteorologiczne - Intensywne opady śniegu 2013-03-14
Ostrzeżenie Meteorologiczne - Zawieje i zamiecie śnieżne 2013-03-15
Informacja z Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu 2013-03-18
Ostrzeżenie Meteorologiczne - Intensywne opady śniegu 2013-03-21
Ostrzeżenie Meteorologiczne - Intensywne opady śniegu 2013-03-26
Informacja o niebezpiecznym zjawisku 2013-04-03
Informacja o niebezpiecznym zjawisku 2013-04-04
Informacja Starosty Jarosławskiego znak GK-III.6620.3.1.2013 z dnia 04.04.2013 r., dotycząca rozpoczęcia prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego TULIGŁOWY gm. Rokietnica 2013-04-08
Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, dotyczący planowanej w dniach 14 - 23 kwietnia 2013 r., akcji szczepień lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie 2013-04-08
Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012r. 2013-04-11
Informacja o niebezpiecznym zjawisku 2013-04-12
Postanowienie Wójta Gminy Fredropol znak ROŚ.6220.17.33.2013 2013-04-30
Ostrzeżenie Meteorologiczne - Burze 2013-05-08
Informacja o niebezpiecznym zjawisku 2013-05-08
Blokada międzynarodowej drogi E-4 i wojewódzkiej 835 w miejscowości Przeworsk 2013-05-09
Ostrzeżenie Meteorologiczne - Intensywne opady deszczu 2013-05-24
Informacja o niebezpiecznym zjawisku 2013-06-05
Pismo Wicewojewody Podkarpackiego nr ZK-I.142.51.2013 z dnia 04.06.2013 r., dotycząca kontynuacji procesu cyfryzacji sygnału telewizji naziemnej. 2013-06-10
Ostrzeżenie Meteorologiczne - Burze z gradem 2013-06-21
Ostrzeżenie Meteorologiczne - Burze z gradem 2013-06-24
Dotyczy przerw w dostawie energii 2013-07-02
Ostrzeżenie Meteorologiczne - Burze z gradem 2013-07-05
Wyprawka szkolna 2013-07-24
Ostrzeżenie Meteorologiczne Upały 2013-07-26
Ostrzeżenie Meteorologiczne Upały 2013-08-02
Dotyczy przerw w dostawie energii 2013-08-22
Dotyczy przerw w dostawie energii 2013-08-27
Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi 2013-09-24
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi wart. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. 2013-10-24
Ostrzeżenie Meteorologiczne - Intensywne opady deszczu 2013-11-05
ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY ROKIETNICA, ŻE W DNIU 22 listopada 2013 r., zostanie uruchomiony system alarmowy gminy (GŁOŚNA PRÓBA SYREN ALARMOWYCH) W RAMACH TRENINGU WOJEWÓDZKIEGO SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA. 2013-11-15
Ostrzeżenie Meteorologiczne - Zawieje/zamiecie śnieżne 2013-11-25
Dotyczy przerw w dostawie energii 2013-11-28
Dotyczy przerw w dostawie energii 2013-12-04
Ostrzeżenie Meteorologiczne - Silny wiatr 2013-12-05
Ogłoszenie dla mieszkańców 2013-12-06
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Rokietnica do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu w 2014 roku 2013-12-06
Dotyczy przerw w dostawie energii 2013-12-20
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych i surowców wtórnych z terenu gminy Rokietnica w 2014 roku. 2014-01-07
Dotyczy przerw w dostawie energii 2014-02-07
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rokietnica w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2014-02-12
Przerwa w dostawie energii 2014-03-25
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu 2014-03-12
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokietnica z dnia 24 kwietnia 2014r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych 2014-04-25
Informacja dotycząca obiektu sportowego 2014-04-29
ZARZĄDZENIE Nr 23/2014 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 05 maja 2014r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia na terenie Gminy Rokietnica wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014rr. 2014-05-06
Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r 2014-05-08
Dotyczy przerw w dostawie energii 2014-05-28
Ostrzeżenie meteorologiczne 2014-06-09
Informacja Starosty Jarosławskiego o rozpoczęciu prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Czelatyce gm. Rokietnica. 2014-06-18
Dotyczy przerw w dostawie energii 2014-06-23
Ostrzeżenie Meteorologiczne 2014-07-02
Ostrzeżenia Meteorologiczne 2014-07-08
Ogłoszenie sołtysa wsi Czelatyce 2014-07-11
Dotyczy przerw w dostawie energii 2014-07-18
Dotyczy przerw w dostawie energii 2014-07-23
Zawiadomienie o włączeniu syren alarmowych 2014-07-30
Projekt "Gwarancje dla młodzieży" 2014-08-29
Dotyczy przerw w dostawie energii 2014-09-08
Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 2014-09-24
Dotyczy przerw w dostawie energii 2014-10-22
Dotyczy przerw w dostawie energii 2014-11-06
POSTANOWIENIE Nr 20/2014 Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin z obszaru właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Przemyślu 2014-11-26
Dotyczy przerw w dostawie energii 2014-11-28
"Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rokietnica do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu w 2015 roku". 2014-12-03
Ostrzeżenia Meteorologiczne - Silny mróz 2014-12-30
Dotyczy przerw w dostawie energii 2015-01-22
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rokietnica z zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2015-02-12
Dotyczy przerw w dostawie energii 2015-03-13
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rokietnica z zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2015-03-18
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO KOMPLETNEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO 2015-04-29
Dotyczy przerw w dostawie energii 2015-05-28
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 r. 2015-06-11
Ostrzerzenie Meteorologiczne - Silne burze z gradem 2015-07-08
Dotyczy przerw w dostawie energii 2015-08-27
Konsultacje projektu rocznego programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016. 2015-11-12
Informacja 2015-12-08
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rokietnica do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu w 2016 roku". 2015-12-08
Zimowisko w Białym Dunajcu 2016-01-12
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokietnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-02-08
Obwieszczenie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie znak KRO.5120.37.2016.KM z dnia 22.02.2016r. 2016-02-26
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Tapinie 2016-05-25
Konsultacje projektu rocznego programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. 2016-09-23
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. "Dowóz dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy Rokietnica do Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im Adama Mickiewicza w Jarosławiu w 2016 roku". 2016-09-23
Dotyczy przerw w dostawie energii 2016-11-02
Konkurs ofert na realizację zadania pn. "Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Rokietnica do ośrodka/szkoły celem realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2017" 2016-12-05
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rokietnicy. 2016-12-07
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń wychowawczych programu 2016-12-20
Informacja Wójta Gminy Rokietnica w sprawie podstawowej kwoty dotacji na 2017r. dla przedszkoli oraz statystycznej liczbie uczniów 2017-01-10
Konkurs ofert na realizację zadania Gminy Rokietnica w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017r. 2017-01-25
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Bronisława Markiewicza w Tuligłowach 2017-03-23
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rokietnicy 2017-03-23
Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 2017-06-14
Nabór na wolne stanowisko pracy d/s inwestycji, budownictwa i planowania przestrzennego w Referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy w Rokietnicy 2017-06-21
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy 2017-07-04
Informacja o wynikach naboru 2017-07-11
Obwieszczenie Wójta Gminy Chłopice z dnia 21.07.2017r. 2017-07-21
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. "Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Rokietnica do Przedszkola Specjalnego Nr 14 w Jarosławiu oraz do Niepublicznej Szkoły Przysposobiającej do Pracy w Jarosławiu w 2017r." 2017-08-31
Informacja 2017-09-07
Konsultacje projektu rocznego programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. 2017-09-25
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokietnica z dnia 18.10.2017r. 2017-10-18
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokietnica z dnia 2.11.2017r. 2017-11-02
Nabór na wolne stanowisko pracy d/s inwestycji, budownictwa i planowania przestrzennego w Referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy w Rokietnicy 2018-02-01
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rokietnica w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2018-02-06
Nabór na wolne stanowisko pracy d/s inwestycji, budownictwa i planowania przestrzennego w Referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy w Rokietnicy 2018-02-13
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokietnica z dnia 27.02.2018r. 2018-02-27
Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Gminy Rokietnica na stanowisko ds. inwestycji, budownictwa i planowania przestrzennego 2018-03-01
Protokół inwentaryzacyjny nr 1/2018 2018-05-15
Decyzja w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Rokietnica 2018-05-16
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokietnica z dnia 4.06.2018r. 2018-06-05
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokietnica z dnia 4.06.2018r. 2018-06-06
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokietnica z dnia 4.06.2018r. 2018-06-18
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokietnica z dnia 9.07.2018r. 2018-07-09
Dotyczy przerw w dostawie energii 2018-07-12
Zaproszenie na spotkanie w sprawie OZE 2018-07-27
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokietnica z dnia 30.07.2018r. 2018-07-30
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2018-08-20
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokietnica z dnia 21.08.2018r. 2018-08-21
Dotyczy przerw w dostawie energii 2018-08-30
Dotyczy korzystania przez rolników z rehabilitacji leczniczej 2018-08-31
Dożynki gminne w Czelatycach 2018-09-03
Dotyczy przerw w dostawie energii 2018-12-13
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor d/s ewidencji ludności, dowodów osobistych, kwalifikacji wojskowej w Referacie Społeczno - Administracyjnym Urzędu Gminy w Rokietnicy 2018-12-17
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Inspektor d/s ewidencji ludności, dowodów osobistych, kwalifikacji wojskowej. 2019-01-04
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców Powiatu Jarosławskiego 2019-01-14
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rokietnicy 2019-01-14
Odwołanie na wolne stanowisko-pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rokietnicy 2019-01-31
Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019r. 2019-02-19
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. 2019-03-19
Zapytanie ofertowe na świadczenie w 2019r. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz fizjoterapia z elementami integracji sensorycznej. 2019-03-19
Uchwała Nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych. 2019-05-07
Prośba o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 2019-05-10
Prośba o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 2019-05-10
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców Powiatu Jarosławskiego. 2019-05-14
OZE na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Rokietnica 2019-05-17
Karta informacyjna poradnictwa. Nieodpłatna pomoc prawna. 2019-06-05
RAPORT O STANIE GMINY ROKIETNICA ZA 2018 ROK 2019-06-11
Od 1 lipca PROGRAM RODZINA 500+ na nowych zasadach 2019-06-19
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokietnica z dnia 13.06.2018 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego. 2019-07-16
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokietnica z dnia 22.07.2019 o wydaniu decyzji. 2019-07-22
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokietnica z dnia 06.08.2019 o wydaniu decyzji. 2019-08-07
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokietnica z dnia 22.08.2019 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego. 2019-08-22
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokietnica z dnia 03.09.2019 o wydaniu decyzji. 2019-09-04
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokietnica z dnia 13.09.2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego. 2019-09-13
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokietnica z dnia 16.09.2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego. 2019-09-18
Konsultacje projektu rocznego programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. 2019-10-03
Informacja dotycząca dodatku pielęgnacyjnego 2020-01-16
Obwieszczenie Wójta Gminy Rokietnica 2020-02-13     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ