MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
Wójt
Zarządzenia
Sekretarz
Skarbnik
Sprawozdania Rb za 2018 rok
Sprawozdania Rb za 2017 rok
Sprawozdania Rb za 2016 rok
Sprawozdania Rb za 2015 rok
Sprawozdania Rb za 2014 rok
Sprawozdania Rb za 2013 rok
Sprawozdania Rb za 2012 rok
Sprawozdania Rb za 2011 rok
Sprawozdania Rb za 2010 rok
Sprawozdania Rb za 2009 rok
Sprawozdania finansowe 2018
Sprawozdanie Rb za 2019 rok
Sprawozdanie finansowe UG za 2020 rok
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rokietnica za 2021 rok
Sprawozdanie finansowe za 2021 rok.
Sprawozdanie budżetowe 2021 rok.
Rb-28s - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 2022r.
Rb-27 s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 2022r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rokietnica za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.
Sprawozdanie finansowe 2022rok
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
INTERPELACJE I ZAPYTANIA
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
RAPORTY
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020R
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ W 2021 ROKU (NSP 2021)
Pozytek publiczny
Deklaracja dostępności
Nieodpłata Pomoc Prawna
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE UDZIELANE POZA USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
    Zarządzenia
 Nazwa pozycji Data
Nr 33 z dnia 14 sierpnia 2007r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu niecz 2009-06-29
Nr 6/2011 z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rokietnica z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2011-02-15
Zarządzenie Nr 35/2011 z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie "Wyprawki szkolnej" 2011-07-26
Zarządzenie Nr 64/2011 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 7 grudnia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Rokietnica 2011-12-07
Zarządzenie Nr 69/2011 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2011-12-30
Zarządzenie Nr 70/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. 2011-12-30
Zarządzenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania Gminy Rokietnica w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012r. 2012-02-27
Zarządzenie Nr 14/2012 z dnia 21 marca 2012r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na zadanie publiczne 2012-03-21
Zarządzenie Nr 27/2012 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkółu 2012-06-15
Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Rokietnica do ośrodka w Jarosławiu 2012-11-29
Zarządzenie Nr 64/2012 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2012-12-18
Zarządzenie Nr 66/2012 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu 2012-12-21
Zarządzenie Nr 5/2013 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 8 lutego 2013r. 2013-02-08
Zarządzenie Nr 9/2013 z dnia 6 marca 2013r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 2013-03-06
Zarządzenie Nr 16/2013 z dnia 10.04.2013r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rokietnica w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2013-04-10
Zarządzenie Nr 21/2013 z dnia 07.05.2013r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rokietnica w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Rokietnica w 2013 roku 2013-05-07
Zarządzenie Nr 63/2013 z dnia 6.12.2013r. w sprawie konkursu ofert na zadanie pn "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Rokietnica do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu w 2014 roku" 2013-12-06
Zarządzenie Nr 66/2013 z dnia 30.12.2013r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rokietnica do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu w 2014r." 2013-12-30
Zarządzenie Nr 6/2014 z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rokietnica w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2014-02-12
Zarządzenie Nr 10/2014 z dnia 12 marca 2014r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Rokietnica w 2014 roku 2014-03-12
Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 18 marca 2014r w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Rokietnica w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzony 2014-03-18
ZARZĄDZENIE NR 44/2014 WÓJTA GMINY ROKIETNICA z dnia 24 września 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności p 2014-09-24
ZARZĄDZENIE NR 59/2014 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 03 grudnia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rokietnica do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawcz 2014-12-03
ZARZĄDZENIE NR 6/2015 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rokietnica z zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej . 2015-02-12
ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rokietnica z zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2015-03-18
Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czelatycach 2015-03-26
Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Rokietnickiej 2015-03-26
Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tapinie 2015-03-26
Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 12.06.2015r. w sprawie ogłoszenia twartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 2015-06-12
ZARZĄDZENIE NR 83/2015 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 08 grudnia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Rokietnica do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawcz 2015-12-08
ZARZĄDZENIE NR 6/2016 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 05 lutego 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rokietnica z zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2016-02-05
ZARZĄDZENIE NR 13/2016 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 03 marca 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 2016-03-09
Zarządzenie Nr 55/2016 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 23 września 2016r 2016-09-23
ZARZĄDZENIE NR 4/2017 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rokietnica z zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej . 2017-01-25

     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ