MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi aktualne
Przetargi zakończone
Wykaz nieruchomosci
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nr pozycji 87
Nazwa pozycji Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Opis Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Data publikacji 2017-04-06
 
Załączniki:

 1. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 2. FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRZEDSTAWICIELA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ DO UCZESTNICTWA W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ POWOŁYWANEJ W CELU OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE
 3. Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania publicznego

Osoba, która stworzyła pozycje:   Admin 
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ