MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Przetargi zakończone
Wykaz nieruchomosci
Przetargi aktualne
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
INTERPELACJE I ZAPYTANIA
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
RAPORTY
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020R
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ W 2021 ROKU (NSP 2021)
Pozytek publiczny
    PRZETARGI
 
Grupa: PRZETARGI
Nr pozycji 15
Nazwa pozycji Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Tapin
Opis Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Tapin
Data publikacji 2013-09-23
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Wymagania sprzętowe i warunki techniczne
 4. Formularz ofertowy
 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków
 6. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat
 7. Projekt umowy
 8. Wyjaśnienie do treści SIWZ
 9. Protokół z sesji otwarcia ofert
 10. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Osoba, która stworzyła pozycje:   Admin 
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ