MENU
URZĄD GMINY
RADA GMINY
Uchwały Rady Gminy na kadencje 2002-2006
Skład Rady na kadencję 2006-2010
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2006-2010
Skład Rady na kadencję 2010-2014
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2010-2014
Uchwały na rok 2010
Uchwały na rok 2011
Uchwały na rok 2012
Uchwały na rok 2013
Uchwały na rok 2014
Protokoły
Terminy Sesji Rady Gminy Rokietnica 2010-2014
Skład Rady na kadencję 2014 - 2018
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2014-2018
Terminy Sesji Rady Gminy Rokietnica 2014-2018
Terminy Sesji Rady Gminy Rokietnica 2018-2023
Skład Rady na kadencję 2018 - 2023
Uchwały Rady Gminy na kadencję 2018-2023
WŁADZE i BUDŻET
AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA I INFORMACJE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
PRAWO LOKALNE
SPORT
OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
GOSPODARKA
KULTURA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    Uchwały Rady Gminy na kadencję 2010-2014
Liczba odwiedzin kategorii: 1008 
 
Załączniki:

 1. Opinia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokietnica na lata 2012-2015
 2. Opinia w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2012 rok
 3. Opinia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokietnica na lata 2011-2014
 4. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Rokietnica na 2011 rok.
 5. Opinia w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok
 6. Opinia w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rokietnica za 2010 rok     
WAŻNE TELEFONY
SPRZEDAŻ DREWNA
REDAKCJA
STATYSTYKA
SZUKAJ